นครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ | www.netpost.club 

นครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:56:45 น. เข้าชม 130 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคดวงตะวันออกเบี่ยงเหนือและเป็นหายบำเพ็ญการกลุ่มธานีภาคพระอาทิตย์ออกเฉียงทิศอุดรตอนบน 1 ของสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นหมดไปกลางภูมิประเทศลุ่มน้ำโขง เดิมภูมิประเทศตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับนครเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้าง อุดรธานีได้รับการยกขึ้นให้เป็นมณฑลเอ้ของหัวภาราฝ่ายนอกเหนือดุจเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายนอกเหนือ คือ พารากุมภวาปี มณฑลหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกทม. 564 กิโล มีขอบเขตใกล้เคียง 11,730 เรือนจำกิโล (กะ 7,331,438.75 ไร่) อนุกรมที่ 4 ของภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศเหนือ และยังมีที่อยู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิมณฑลที่อุดมบริบูรณ์ เมืองอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีบริเวณปกครองกว้างใหญ่เป็นยอดในมณฑล ปัจจุบันอุดรธานีเป็นหมดไปกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งโพยมและทางถนนของภาคตะวันออกเบี่ยงเหนือ เป็นหายกลางหน่วยงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ด 1ของภาคตะวันออกเบี่ยงทิศอุดรและถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์กลางทรสองทรสุมและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเบี่ยงทิศเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีพบว่า ละแวกเขตที่เป็นจังหวัดจังหวัดอุดรธานีในสมัยปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารใกล้เคียง 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดั่งดีจนเป็นที่สารภาพเหม็นยางอุดรนับถือในกลุ่มเรียนรู้พงศาวดารและโบราณคดีระหว่างบ้านเมืองว่า ท้องที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนก่อนประวัติศาสตร์ที่ธานีจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความโตขึ้นในขั้นสูง และอาจสอนความโตขึ้นนี้ไปสู่มณฑลจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่วิธียิ่งเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคะเนว่าอาจเป็นเครื่องลายครามสีลายเส้นที่เก่าที่สุดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่สิงของคนสืบต่อมาอีกจนกระทั่งสมัยวิชาประวัติศาสตร์ของสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพประพันธ์ปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังละแวกทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่อุบัติหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีอุบัติในเหตุการณ์ในอดีตแต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พื้นที่ที่เป็นบุรีจังหวัดอุดรธานีมีขึ้นในพงศาวดารเมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงมาตรฐานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระกษัตริย์อติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อพหลไทยมาถึงมณฑลหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรประเทศหน้าด่านของพาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระกษัตริย์มหาราชประชวรด้วยไข้ไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ประเทศหนองบัวลำภูนี่แหละคะเนว่าเคยเป็นเมืองที่มีความเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานอำนาจ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น ธานีจังหวัดอุดรธานีได้มีส่วนกับการศึกศึกสงคราม กราบทูลคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดพาราจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีช้างเท้าหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยู่ห์เจ้าอนุพงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่ภาราหนองบัวลำภู และได้ขัดขืนกับกระบวนไทยและชาวเมืองเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความลนลานขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวมาจากพวกฮ่อซึ่งกองทัพไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยตีนเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวริเริ่มร้ายกำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีท่าจะดุเดือดเลือดพล่าน ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม เป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายเหนือ ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นประเทศอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ เท่าแต่อุบัติชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อภาราจังหวัดหนองคายขึ้นการคุ้มครองกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีทะเลาะกับประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศลงกลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม เอื้อนว่า "กรณีทะเลาะ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของบาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยสำหรับอนุรักษ์รัฐไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 บ้านเมือง มีข้อกำหนดห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการอยู่ในอาภา 25 กิโลของฝั่งสายน้ำโขง ดังนั้น กลุ่มทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเสมออยู่ที่พาราหนองคาย อันเป็นพาราหมดไปกลางของหัวมณฑลหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการ จำต้องอพยพขับย้ายลึกเข้ามายันหมู่บ้านแห่งเอ็ด 1ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งบุรีจังหวัดอุดรธานีล่าสุด) ***งจากฝั่งแม่น้ำโขงกว่า 50 กม. ครั้นทรงสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิควรสม เพราะว่ามีถิ่นน้ำดี เช่น หนองนาเกลือทะเล (หนองตระหนักปัจจุบันนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งแกนกลางมณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่านครจังหวัดอุดรธานีได้มีขึ้นขึ้นโดยประจวบเพราะเหตุผลทางด้านความแน่นแฟ้นและการภาราระหว่างแว่นแคว้น อีกทั้งสาเหตุทางการค้า การคมนาคมในอดีต ทำนองไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาปรากฏในชื่อเมืองเมื่อคาดคะเนปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งเมืองอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพ เนติต้นโพ") บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางกลางของมณฑลอุดร ครอบคลุม บุรี อุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหารในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนการคุ้มครองจากแนวทางสมบูรณาญาอำนาจราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย จนถึงวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปฏิรูประเบียบการเหม็นยางอุดรดำเนินงานราชการราชอาณาจักร เลิกล้มการดำเนินงานในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงเหลือแต่เมืองและอำเภอเฉพาะมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือเพียงเมือง "อุดรธานี" แต่ ดั่งไรก็ตามอุดรธานียังคงมีคณะงานร.ด้านการคุ้มครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนถิ่นที่แสดงรูปร่างของแกนกลางกลางการคุ้มครองในพื้นที่อิสานตอนบน เช่น ที่ทำการปฏิบัติงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตร.ภูธรเขต 4 เป็นอาทิ อู่ท่องท่องเที่ยวทางธรรมชาติ[แก้] สวนส่วนกลางหนองกระจ่าง สวนหลวงหนองกระจ่าง อำเภอประเทศอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาวิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3ธานีภายในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี ฝายห้วยหลวง อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนประวัติศาสตร์ภูบาทา,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มปกป้องสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,คันดินลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานคีรีสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,กว๊านผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูบาท 1ต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ซอกเขาขาด) อ.บ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราชสีห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มป้องกันสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่สามีภรรยา,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติพัสถาน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ อู่ท่องเที่ยวทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักประเทศเมืองอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดรอยพระบาทบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักเมืองธานีอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อ.พารา วัดมัชฌิมาวาส อ.มณฑลอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสมุทรเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษ์ ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อำเภอพารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันท่วงที) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร ถิ่นเหตุการณ์ในอดีตโฮจิมินห์ อ.นครจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวขาว(วัดภูตีน)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องมือ ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาเสริม ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สานุศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ แหล่งท่องเตร็ดเตร่ศิลปจารีตเยี่ยงอย่างและกิจกรรม[แก้] งานสักการะกรมหลวงตระหนัก อ.มณฑล ณ มณฑลอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักนคร มกราคม ของทุกปี งานสังเวยศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานนมัสการรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ จัดอาณาเขตวัดพระพุทธเจ้าบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนของกิน วันสงกรานต์ประเทศอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี อาณาเขตสวนทั่วไปหนองเข้าใจ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานระเบียบแบบแผนบุญดอกไม้เพลิงล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ พระจันทร์ 6 งานบุญประทัดกือ(พลุ10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดอาณาเขตสวนส่วนรวมหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานแต่งตั้งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทเหตุการณ์ในอดีตความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานภาระจัดการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานรีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกพรรษาของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษา ในช่วงดวงจันทร์พฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอนครอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักมณฑลอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานระเบียบแบบแผนบุญดอกไม้เพลิงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ที่ค้าผ้าพื้นพารา บ้านป่าข่า ตำบลนาข่า อำเภอประเทศอุดรธานี งานทุ่งศรีมณฑล งานกาชาด เมืองอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีนคร จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวการท่องท่องเที่ยวกับเมืองใกล้ใกล้ชิด[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำไอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอตัว อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานพงศาวดารภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านแถม-หาดคู่มือ-แก่งขดงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานมิตรสัมพันธ์-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-เขื่อนอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-สกลนครบ่อก่อสร้างเ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระพระราชวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้หรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-ทำนบลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนสาธารณะ/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนทั่วไปหนองประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี เดิมกู่เรียกว่า หนองนาโซเดียมคลอไรด์ ตั้งอยู่ทางทิศสุริยาตกของตัว ภาราเพราะเป็นเกียรติแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลเมืองอุดรธานีได้ทำการปฏิรูปหนองกระจ่างขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่บาทาสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวในวโรกาสทรงโตขึ้นพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยแถวตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้มาลย์ปลำดับขั้นหลายชนิดสวยงามมาก ทำตะพานเชื่อมระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีข้าแผ่นดินไปพักผ่อนและออกศักดากายเป็นปริมาณมาก ทางด้านทิศดวงอาทิตย์ตกเบี่ยงทิศอุดรจะมีพระทำเนียบหนองกระจ่างซึ่งเคยเป็นที่ตอกตราของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนสาธารณะหนองสิม เป็นสวนหลวงในย่านชุมชนเล็กๆที่จะให้บริการแก่พลเมืองเพราะเป็นสถานที่ใช้ในการออกอำนาจกาย พักผ่อน ซึ้งข้างในได้มีการจัดเขตเพราะทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนทั่วไปหนองบัว เป็นสวนหลวงสำหรับใช้ออกเขี้ยวเล็บกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในเขตได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนหลวงหนองบัวตั้วอยู่ด้านในเขตอ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี ภายในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกไม้ต้นตกแต่งไว้ดั่งสวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนหลวงอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรรษอติราชินี ภาคตะวันออกเลี่ยงนอกเหนือ สวน[แก้] อุดรธานีเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งคีรีและป่าไม้ที่อุดมเพียบพร้อม เป็น1ใน5จังหวัด(นครราชสีมา-ห้วงน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-ห้วงน้ำชี-แควพรหม-แควเชิญ,เลย-สายน้ำเลย-ลำน้ำพอง-สายน้ำเหือง,อุดรธานี-แควการรบพุ่ง-แม่น้ำปาว-แม่น้ำห้วยหลวง,สกลนคร-สายน้ำการทำศึก-ลำธารายนต์ง-ลำน้ำก่ำ) ที่เป็นที่อยู่ยอดน้ำสายธารที่ยิ่งใหญ่ของภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศอุดร มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ประธานอย่างนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านแจ่มแจ้ง ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดจังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการแผนท่องตะลอนเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมสวนแห่งชาติสิงสาราสัตว์ป่าและตระกูลพืชเตรียมโฆษิตเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จ.จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีกลุ่มพิทักษ์สวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว เมืองสกลนคร มีหน่วยดูแลสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอจ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานเขาสวนกวาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง เมืองอุดรธานี วนอุทยานภูบาทาบัวบก ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลภาราพาน อำเภอบ้านผือ ธานีอุดรธธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอนคร เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี จังหวัดจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่ละแวกแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ เมืองกาฬสินธุ์(กว้างขวางตำแหน่งที่ตั้งอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์และภูมิประเทศอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ ธานีจังหวัดอุดรธานี) อู่ท่องเดินทางล่องแพที่ยิ่งใหญ่[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องตะลอนดวงเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมทุกปีเพื่อให้ฟื้นฟูระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพทำนบห้วยหลวง อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่เด่นทางวิชาประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนวิชาประวัติศาสตร์ภูตีน ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูบาทาอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถานพาราอุดรธานี อำเภอพารา พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่เป็นประกาย โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอพาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าหมู่คนชุมพลวิวรรธน์ราม อ.มณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสวรรค์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณงามความดีสถูป อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บุญแข กมโล วัดป่าสันติภาพกาวาส อำเภอไชยวาน อู่ศึกษาและท่องเตร็ดเตร่เชิงตำนานโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.ประเทศอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

การแพทย์จีน แก้อาการท้องผูกด้วยการใช้สูตรยาเฉพาะ มุ่งเน้นการขจัดพิษร้อนชื้นที่สะสมอยู่ในลําไส้และกระเพาะอาหาร เห็นผลโดยรวมสูงถึง 93 เปอร์เซนต์

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 14 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

ลงทุนคริปโตเคอเรนซี่ ได้ผลกำไรงาม

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? ธุรกิจเสริม 15 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 24 ครั้ง

จำหน่ายและผลิต กระเป๋าผ้าดิบ รูปทรงต่างๆ เช่น ถุงผ้าทรงแบน ถุงผ้าทรงมีก้น ถุงผ้าทรงกล่อง ถุงผ้าหูรูด กระเป๋าเป้ มีเนื้อผ้าให้เลือก

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แฟชั่น เสื้อผ้า ? อื่นๆ 8 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 65 ครั้ง

ผิวพรรณเปล่งปลั่ง หน้าตาสดใส ดูมีชีวิตชีวา เห็นผลโดยรวมสูงถึง 93 เปอร์เซนต์ เมื่อใช้ติดต่อกันเพียง 20 วัน

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 13 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

จำหน่าย/ผลิต ผ้าพันคอกีฬาสี ผ้าพันคอสีพื้น ผ้าพันคอลูกเสือ ผ้าพันคอเข้าค่าย ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ ผ้าพันคอสามเหลี่ยม ผ้าพันคอแบ่งกลุ่ม ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ ผ้าเช็ดหน้าคาวบอย

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แฟชั่น เสื้อผ้า ? อื่นๆ 10 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 61 ครั้ง

เสียงจักจั่นดังผสมปนเปกันภายในหู แท้ที่จริงแล้วเป็นเสียงของเลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดบริเวณหู มักจะเกิดขึ้นจากระบบการไหลเวียนเลือดที่บกพร่อง ซึ่งอาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุจนทำให้เกิดอาการหูอื้อ

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 28 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 34 ครั้ง

การแพทย์จีนเน้นบำบัดที่ต้นเหตุ เห็นผลโดยรวมสูงมากกว่า 92 เปอร์เซนต์ พร้อมทั้งสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 15 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

การแพทย์จีนนิยมใช้ยาสมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัดเพื่อฟื้นฟู บำรุงไต เพื่อบำบัดหลายๆ อาการของภาวะไตอ่อนแอไปพร้อมๆกัน

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 27 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 41 ครั้ง

โปรโมชั่น Egg Albumin โปรตีนไข่ขาวชนิดเม็ด การันตีของแท้จากบริษัทฯ กระปุก 60 เม็ด เหลือเพียง 500 บาท จากราคาเต็ม 670 บาท

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 12 พ.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 21 ครั้ง

รับขึ้นทะเบียน อย รับจดทะเบียน อย บริการจดทะเบียนบริษัท บริการจดเครื่องหมายการค้า ดำเนินการให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนได้รับเลข อย. รับประกันคุณภาพและบริการ รับรองผล ผ่าน 100 % รับประกันความรวดเร็ว

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? อื่นๆ 23 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 22 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:56:45 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com